Divadelní projekt o finanční gramotnosti pro dětské domovy

Téma finanční gramotnosti je stále živé a je potřeba na něm neustále pracovat. Stejně jako se malé děti učí číst a psát, je nutné, aby se ty o trochu starší děti naučily hospodařit s penězi a orientovat se ve finančním světě. Interaktivní inscenace jim v tom může velmi pomoci. Je statisticky prokázáno, že děti si lépe pamatují to, co zažijí na vlastní kůži než velmi dobrou statickou přednášku. A to právě chceme nabídnout i dětem z dětských domovů, s kterými bychom rádi spolupracovali i na event. pokračování naší inscenaci. 

Porozumět financím a správně s nimi zacházet není snadné téměř pro nikoho. Základy finanční gramotnosti dostávají děti v rodinách. Rodiče jsou jim vzorem a příkladem – ať již dobrým a zodpovědným, či tím druhý.

Jak jsou na tom ale děti bez rodin či s nefunkčními rodinami v dětských domovech?

Finanční gramotnost dětí z dětských domovů je obecně spíše horší než finanční gramotnost stejně starých dětí. Děti z dětských domovů mají situaci o to těžší, že postrádají oporu a vzdělání v rodinném zázemí. V dětských domovech jsou děti materiálně zajištěny. Nemají proto reálnou představu o penězích, které budou potřebovat, jakmile dětský domov opustí. A poté přijde normální život. Nájemné, elektřina, složenky. Kdo se v tom má vyznat?

Právě nízká úroveň finanční gramotnosti je často příčinou existenčních problémů, ve kterých se velká část mladých lidí po opuštění domova ocitne.

Proč je finanční gramotnost pro děti z dětských domovů kriticky důležitá?

  • V České republice je v současnosti 150 dětských domovů.
  • Umístěno je v nich 4500 dětí.
  • Každý rok přibližně 200 dětí opouští dětský domov. Podle Ministerstva vnitra ČR je více jak polovina těchto mladých dospělých později stíhána pro majetkovou trestnou činnost.
  • Přes 70 % lidí bez domova prošlo dětským domovem.

Velkým problémem dětí odcházejících z dětských domovů je fixace na vychovatelky a vychovatelé, které v mnoha ohledech nahrazují funkci rodičů. Po odchodu z dětského domova je obvykle vazba na ně zpřetrhaná a mladí lidé se ocitnou bez řádného ukotvení. Navíc ani v průběhu pobytu v dětském domově vychovatelky nemají na děti dostatek času!

„Podle statistiky našeho domova za posledních 12 let vstoupilo úspěšně do života, tedy s trvalým bydlením a stabilním zaměstnáním, 60 % děvčat a 40 % chlapců.“ Ředitel dětského domova v Dolních Počernicích Martin Lněnička

Lze se zodpovědnosti vůči penězům naučit i jinde než v dětském domově ve škole?

A co třeba v divadle?

Zveme Vás do divadla na malý interaktivní exkurz do světa finančnictví pro teenagery! Představení Peníze nerostou na stromech v Dětských domovech ČR je určeno vždy maximálně pro 25 osob. Délka představení je přibližně 60 minut.

Diváci jsou do děje aktivně zapojováni, řeší finanční situace, mění si např. místa s aktérkami, aby vyřešili špatně předestřenou situaci, pracují ve skupinách, diskutují, komentují…

Děti tyto situace mohou běžně potkat v rodině, která ovšem dětem v dětských domovech chybí. Pojďme tedy pomoci vychovatelům (a především do budoucna dětem se znevýhodněným startem do života), kteří se rozhodně pro finanční gramotnost „svých“ dětí snaží udělat maximum. Ovšem je to pouze jedna ze složek, kterou za biologické rodiče suplují.

Pokud chcete představení pro váš dětský domov, pak nás kontaktujte formulářem níže.

Podrobnosti najdete v našich zásadách o ochraně osobních údajů v patičce webu.
Přesunout se na začátek