Program pro odsouzené ve výkonu trestu

Finanční kořeny: „Nová cesta za svobodou"

Představení programu

„Finanční kořeny: Nová cesta za svobodou“ je speciálně navržený program pro odsouzené ve výkonu trestu, který si klade za cíl poskytnout jim nástroje a znalosti potřebné k budování zdravého finančního života po propuštění. Program zdůrazňuje význam finanční gramotnosti jako klíčového faktoru pro úspěšnou reintegraci

Cíle programu

  • Zvýšení finanční gramotnosti: Vzdělávat účastníky o základních finančních principech, rozpočtování, úsporách a investování, aby měli lepší kontrolu nad svými financemi.
  • Rozvoj dovedností pro řízení financí: Nabídnout praktické nástroje a strategie pro efektivní správu peněz, dluhů a finančního plánování.
  • Podpora osobního a profesionálního rozvoje: Motivovat účastníky k sebereflexi a stanovování osobních a profesionálních cílů, které jsou realistické a finančně udržitelné.
  • Příprava na úspěšnou reintegraci: Poskytnout znalosti a dovednosti, které pomohou odsouzeným po propuštění integrovat se do společnosti a vyhnout se finančním problémům.

Struktura programu

Program kombinuje teoretické vzdělávání s praktickými cvičeními a workshopem, včetně interaktivních diskusí, případových studií a simulací reálných finančních situací. Program je veden kvalifikovanými instruktory s důrazem na empatii, porozumění a individuální přístup k účastníkům.

Podpora programu

„Finanční kořeny: Nová cesta za svobodou“ je hrdě podporován našimi partnery, kteří se zavázali k podpoře sociální a finanční reintegrace. Díky jejich podpoře můžeme tento program nabídnout jako klíčový zdroj pro ty, kteří se snaží o pozitivní změnu ve svém životě.

Můžete pomoci i vy

Zveme všechny zájemce, aby podpořili tento důležitý program, ať už jako dobrovolníci, sponzoři nebo prostřednictvím šíření povědomí v komunitě. Společně můžeme poskytnout odsouzeným ve výkonu trestu nástroje potřebné k vybudování nového života plného naděje a možností.

Přesunout se na začátek