Divadelní spolek Ty-já-tr

Finanční kořeny pro budoucnost

Rozvijíme finanční gramotnost

Společně tvoříme budoucnost, kde finanční vzdělání přestává být bariérou a stává se silným nástrojem pro každého, kdo aspiruje na lepší život. 

„Finanční kořeny“ jsou základem, na kterém může růst každý, poskytujíce pevnou půdu pro rozvoj, prosperitu a pozitivní změnu v životech lidí po celém světě.

členů divadelních souborů
0 +
let zkušeností
0
představení na míru tématu
0

Vize projektu

Projekt „Finanční kořeny“ si klade za cíl vybudovat inkluzivní společnost, kde každý, bez ohledu na věk, sociální nebo ekonomické postavení, má přístup k základním finančním dovednostem nezbytným pro plnohodnotný život. Od žáků druhého stupně základních škol, přes neslyšící děti, odsouzené ve výkonu trestu, samoživitele, až po seniory, „Základní pilíř projektu“ stojí pevně v přesvědčení, že finanční gramotnost je klíčem k osobní svobodě, sebeurčení a společenské soudržnosti.

Naše vize je rozšířit hranice tradičního vzdělávání a nabídnout programy, které nejen poskytují vědomosti, ale jsou také navrženy tak, aby byly interaktivní, zábavné a především aplikovatelné v reálném životě. Chceme posílit schopnost jednotlivců nejen pochopit finanční principy, ale také je účinně využívat k dosažení svých osobních a profesionálních cílů.

S podporou našich „Podporovatelů vize“ se zavazujeme k rozvoji a rozšíření našich iniciativ, aby odpovídaly měnícím se potřebám a výzvám naší dynamické společnosti. Jsme odhodláni vytvářet mosty k větší finanční inkluzi a otevírat dveře k novým příležitostem pro všechny, kteří se připojí k naší cestě.

Společně tvoříme budoucnost, kde finanční vzdělání přestává být bariérou a stává se silným nástrojem pro každého, kdo aspiruje na lepší život. „Finanční kořeny“ jsou základem, na kterém může růst každý, poskytujíce pevnou půdu pro rozvoj, prosperitu a pozitivní změnu v životech lidí po celém světě.

Dostupné programy

Finanční kořeny Základní školy

Program pro žáky základních škol

Program pro samoživitele

Program pro odsouzené ve výkonu trestu

Program pro děti z dětských domovů

Program pro neslyšící děti

Program pro seniory

Pro více informací o vybraném programu nás prosím kontaktujte. Například prostřednictvím formuláře níže.

Máte zájem o nějaký z programů? Pak nás kontaktujte!

Naše organizace disponuje silnou sítí partnerů a spolupracovníků, kteří mohou přispět svými odbornými znalostmi a zkušenostmi.


Přesunout se na začátek