Program pro žáky základních škol

„Finanční kořeny pro budoucnost"

Představení programu

Program „Finanční kořeny pro budoucnost“ představuje inovativní a interaktivní vzdělávací iniciativu, která je speciálně navržena pro žáky základních škol. Jeho cílem je poskytnout dětem pevný základ finanční gramotnosti, který jim pomůže vytvářet zdravý vztah k penězům a osvojit si důležité finanční dovednosti pro jejich budoucí život.

Cíle programu

  • Základy finanční gramotnosti: Seznámit žáky s klíčovými finančními pojmy a principy, jako jsou úspory, rozpočet, a rozumné vydávání peněz.
  • Praktické finanční dovednosti: Vyučovat praktické dovednosti prostřednictvím hravých a interaktivních aktivit, které děti motivují k aplikaci naučeného ve svém každodenním životě.
  • Rozvoj rozhodovacích schopností: Podporovat rozvoj kritického myšlení a schopnosti dětí učinit informovaná finanční rozhodnutí.
  • Podpora finančního chování zodpovědného k sobě i k ostatním: Vštípit důležitost finanční odpovědnosti a ukázat, jak finanční rozhodnutí ovlivňují nejen jednotlivce, ale i celou společnost.

Jak se zapojit

Program „Finanční kořeny pro budoucnost“ vítá spolupráci se školami, rodiči a místními komunitami. Nabízíme širokou škálu materiálů a aktivit, které jsou snadno integrovatelné do školních osnov nebo využitelné v rámci mimoškolních aktivit.

Podpora programu

Tento program je hrdě podporován našimi partnery a sponzory, kteří sdílejí naši víru v důležitost včasného finančního vzdělávání. Díky jejich štědrosti můžeme nabídnout „Finanční kořeny pro budoucnost“ žákům základních škol bezplatně nebo za symbolický příspěvek.

Můžete pomoci i vy

Zveme všechny zájemce, aby se připojili k našemu úsilí a podpořili rozvoj finanční gramotnosti mezi mladší generací. Pro více informací o tom, jak můžete pomoci nebo se zapojit, nás kontaktujte uvedeným formulářem.

Přesunout se na začátek