Jak to začalo?

Za vším je příběh

Za vším je příběh. Když jsem poznal svoji budoucí ženu, zjistil jsem, že si ji beru i s její největší životní radostí, kterou je divadlo, konkrétně spolek Ty-já-tr, který založila na podzim roku 1989. Začala se ve mně rodit myšlenka spojit její práci/koníček a moje myšlenky o vzdělávání. A tak divadlem vzděláváme a rozvíjíme nejrůznější skupiny diváků.

Naší vizí je pomocí divadla nejen pobavit, ale také rozvíjet kompetence našich diváků, mimo jiné v oblasti finanční a čtenářské gramotnosti. Většinu těchto aktivit směřujeme na žáky základních škol, nicméně máme i inscenace, které hrajeme ve školách mateřských školách, dětských domovech, domovech pro seniory, věznicích a pro širokou veřejnost. Projekty – inscenace, realizuje tým odborníků v oboru pedagogiky, zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy, divadla, ale také financí, literatury a kulturního dědictví. Jedinečnost této kombinace Ty-já-tru zajišťuje opravdu výjimečné postavení.

Kdo jsme

Jsme Ty-já-tr –  divadelní spolek z Prahy 7 s bezmála pětatřicetiletou tradicí, který pracuje především pro děti a s dětmi. 

Spolkem prošly již desítky, ne-li stovky dětských herců, z nichž nemnozí se stali profesionálními umělci (Martin Písařík, Vojta Dyk, Jirka Kohout, Anička Duchaňová, Lenka Zahradnická, Jiří Panzner, Petr Vančura, Markéta Frösslová, Lucie Valenová, Bára a Adam Mišíkovi a mnozí další).

Naše soubory tvoří 150 členů, od nejmladších dětí ve věku čtyř let až po členku, které je 94 let. Věříme, že divadlo může být prostředkem pro rozvoj, zábavu a inspiraci napříč všemi generacemi.

Chcete se o projektu dozvědět více?

+(420) 778 424 347

projekt@financnikoreny.cz

Přesunout se na začátek