Reference na naše představení

Ředitelka Soutěže Finanční gramotnost RNDr. Marie Štefánková vřele doporučuje školám interaktivní divadelní představení spolku Ty-já-tr „Peníze nerostou na stromech“. Divadelní představení doporučuji školám jako velmi přínosné zpestření běžné výuky, a především obohacení znalostí v základních tématech finanční gramotnosti. Herci názornými ukázkami obsáhnou témata jako jsou zakládání účtu v bance, podpis smlouvy, reklamace, zadlužení, princip 1-7-2, aj. Žáci jsou poutavým způsobem vtaženi do celého děje a jsou nuceni na něho reagovat. Díky tomu se tak během krátké chvilky stanou spoluhráči celého představení. Dovednosti, které žáci získají se tím pádem stávají jejich vlastními zkušenostmi. Modelové situace vycházejí z reálné praxe a dávají žákům možnost si nanečisto vyzkoušet, jak se správně zachovat v dané chvíli.
RNDr. Marie Štefánková
Ředitelka Soutěže Finanční gramotnost
Chtěl bych velice poděkovat za uskutečněná dvě představení "Peníze nerostou na stromech" dne 25.11. v aule naší školy. Zvolená témata i jejich zpracování byly dětmi velmi dobře přijaté a, snad alespoň většinou, i pochopené. V hodinách občanské výchovy i matematiky vyučující v následujících dnech dostali od žáků několik dotazů týkajících se financí a mohli tak upřesnit a vysvětlit případné nejasnosti a mezery v úrokování apod. V příštím školním roce bychom Vás rádi, bude-li to možné, se stejným představením opět pozvali. S pozdravem Pavel Machovec, zástupce ředitele pro II. stupeň
Pavel Machovec, zástupce ředitele pro II. stupeň
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky
Výklad byl srozumitelný, slyšeli jsme spoustu důležitých informací. Kladně hodnotíme, že paní herečky střídaly výklad a humorné situace. Líbilo se nám, že jsme celou dobu jenom neseděli. Bylo to poučné a zábavné. Paní herečky byly hodné a sympatické. Bavilo nás, když jsme si mohli zahrát jako herci. Představení doporučujeme i jiným školám.
Žáci 7. a 8. třídy
ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice
"V únoru jsem se třídou 7.A navštívila přestavení Peníze nerostou na stromech. Herečky vtipnou, přesto metodicky přesně zvládnutou interaktivní metodou žáky velice zaujaly, vtáhly nás do děje i do hry a mnohé jsme se naučili a odnesli v hlavách domů. Vřele toto představení na podporu finanční gramotnosti dětí doporučuji. Je dobře zacílené a edukativní. Děkujeme za něj. "
Iva Piherová
ZŠ TGM Praha 7, Ortenovo nám. 34
"Finanční gramotnost vnímáme jako klíčový nástroj k zajištění dlouhodobé stability celé společnosti. Spojením divadelních prvků, interakce a moderního přístupu ke vzdělávání vznikl jedinečný projekt, který si klade za cíl zábavnou formou připravit našim dětem šťastnější budoucnost. Velký dík patří všem členům divadelního spolku Ty-já-tr, bez jejichž poutavého ztvárnění tématu a citlivého přístupu by projekt neměl šanci uspět. Tou nejlepší recenzí představení „Peníze nerostou na stromech“ byly děti samotné a jejich rozzářené obličeje."
Zuzana Sobíšková
Soudní exekutor, Praha 6
"Základní myšlenka byla ale super a moc se nám to s dětma líbilo. Mnohé děti mě překvapily, příjemně, jak komunikovaly. Hlavní protagonistky byly příjemné a bylo vše srozumitelné. Hodnotím to jako na ČSFD: 90 %. Děkujeme."
Martin Šuk
ZŠ prof. Švejcara, Praha 12
"Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za divadelní představení Peníze nerostou na stromech, které jste se svými kolegyněmi odehráli na naší škole pro 9.ročník minulý čtvrtek 18.11.2021. Představení žáky velice zaujalo, bylo vidět, že máte obrovskou zkušenost a téma zvládáte s přehledem a formou žákům přístupnou. Toto téma je velice důležité a proto jsme byli rádi, že jsme se mohli do vašeho projektu zapojit. Děkuji také za příjemné sponzorské uhrazení akce."
Zdeněk Šmída
Ředitel školy ZŠ Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
"Pro některé děti z našeho domova je téma financí velmi složité pochopit. Proto mě překvapila reakce některých dětí, jak pozitivně a s nadšením spolupracují. Na jiných akcích se stává, že děti ztrácí koncentraci a přestávají dávat pozor. To díky skvělým hereckým vystoupením, zaujatému přednesu a měnícím se situacím nenastalo. Dále se mi líbilo zapojení dětí do jednotlivých scének, kde si na vlastní kůži vyzkoušely dané role. Protože učení se prožitkem je to, co si děti nejvíce zapamatují. Představení mělo správný děj, šlo logicky od jednoho problému k dalšímu, vše krásně navazovalo. Práce herců s dětmi byla velmi skvělá – vtažení do děje, rozdělení do skupin, smysl v pokládání otázek a veškeré další reakce a spolupráce byla na skvělé úrovni. Velkým oživením celého představení byl zvukový doprovod. Ten byl vypracovaný do těch sebemenších detailů a výrazně pomohl k atraktivitě celého představení. Musím moc poděkovat celé divadelní skupině. Představení mělo smysl a bylo velkým přínosem pro naše děti. Zpětná vazba dětí byla velmi pozitivní."
Radek Chramosta
Vychovatel DD Krompach
"Hodnocení programu pedagogy bylo velmi pozitivní a přínosné, ovšem hodnocení žáků je asi pro vás největším přínosem. Žáci program zhodnotili jako bezvadný, doporučili ho i pro další ročníky. Vyprávěli nám, co vše se dozvěděli a paní, které s nimi pracovaly, byly příjemné a dle jejich slov fajn. Děkuji za spolupráci a přínost do vzdělávacího procesu. Program o finanční gramotnosti byl určený žákům 7. a 8. třídy. Žáci se hravou formou dozvěděli o způsobech hospodaření s penězi. Informace o zřízení účtu pro děti od osmi let žáky zaujala. Pracovali ve skupinách, odpovídali na otázky a někteří také předváděli scénky. Velmi se osvědčil způsob dramatizace, při které žáci spolupracovali s autory programu"
Mgr. Eva Myslíková
Ředitelka ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice a Ledvice
"V pondělí 22.11. se žáci 5. ročníků zúčastnili výchovného programu – Finanční gramotnost. Formou spolupráce ve skupinách a pomocí scének vycházející z reálného života se žáci dozvěděli, jak si rozdělit peníze pomocí pravidla 1 7 2, jak správně šetřit, jak si založit účet v bance a jak využívat správně platební kartu a PIN kód. Myslím si, že program o financích byl pro žáky velmi přínosný. Někteří žáci se v této oblasti vůbec neorientují a díky divadlu Tyjátr mají větší přehled. "
Ing. Jitka Urbánková
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, p. o.
Přesunout se na začátek