Možnosti podpory projektu

Jsme připraveni prozkoumat možnosti partnerství a v případě zájmu o finanční podporu uzavřít smlouvu, která bude reflektovat naše společné závazky a cíle.

Podporovatelé vize

Věříme, že investice do vzdělání představují základní kámen pro budování silnější společnosti. V rámci našeho projektu „Finanční kořeny“ se zaměřujeme na vytváření unikátních vzdělávacích iniciativ, které mají potenciál transformovat životy a komunity. S tímto cílem hledáme partnerství s organizacemi, které sdílejí naše hodnoty a vizí rozvoje.

Vaše organizace má jedinečnou příležitost stát se klíčovým hráčem v těchto transformačních projektech. Spoluprací s námi nejenže podpoříte inovativní a prospěšné aktivity, ale také získáte výraznou pozici v oblasti, která má hluboký dopad na společnost. Jako partner projektu budete mít příležitost prezentovat svou činnost a značku široké veřejnosti prostřednictvím reklamy, propagace a budování pozitivního image.

Vaše firma bude prezentována na našich webových stránkách a v rámci našich sociálních sítí, což vám umožní zviditelnit se v oblasti, která je nejen užitečná, ale i vysoce ceněná širokou veřejností.

Jako „Generální podporovatel vize“ hrajete klíčovou roli v úspěchu celé iniciativy „Finanční kořeny“. Vaše podpora zahrnuje celou škálu našich programů a aktivit, což umožňuje realizaci širokého spektra vzdělávacích a rozvojových projektů určených pro různé cílové skupiny – od žáků základních škol, přes odsouzené ve výkonu trestu, až po seniory. Vaše příspěvky poskytují základní kámen pro naše úsilí rozšířit finanční gramotnost a podporovat finanční nezávislost a vzdělání napříč společností.

Za vaši výjimečnou podporu nabízíme exkluzivní soubor benefitů, které odpovídají vašemu postavení jako generálního podporovatele:

 • Rozsáhlá mediální prezentace: Jméno a logo vaší organizace budou prezentovány jako hlavní podporovatelé ve všech mediálních kanálech, tiskových materiálech a propagačních aktivitách projektu, zdůrazňující vaši roli jako zásadního partnera v celém spektru našich programů.
 • Přední pozice na sociálních sítích a online: Na našich webových stránkách a sociálních sítích budete mít prominentní umístění, včetně speciálních příspěvků, které zdůrazní váš přínos a partnerství s projektem „Finanční kořeny“.
 • Významné uznání v tiskových zprávách a veřejných vystoupeních: Vaše podpora bude zvláště zdůrazněna v tiskových zprávách a při veřejných vystoupeních, čímž se zvýší povědomí o vašem příspěvku k tomuto důležitému sociálnímu úsilí.
 • Možnost účasti na významných událostech projektu: Budete mít příležitost účastnit se a prezentovat na klíčových akcích a událostech projektu, což vám umožní navázat přímý kontakt s cílovou komunitou a dalšími partnery.

Vaše angažovanost jako „Generální podporovatel vize“ nejenže demonstruje váš závazek k podpoře finančního vzdělání a rozvoje, ale také vám umožňuje stát se součástí změny, kterou „Finanční kořeny“ usilují vytvořit. Společně můžeme dosáhnout významného dopadu a přispět k lepší budoucnosti pro všechny.

Úroveň „Strategický Podporovatel vize“ přivítá partnery, kteří poskytují projektu „Finanční kořeny“ nejen finanční prostředky, ale také unikátní zdroje, jako jsou služby, technologické řešení, odborné znalosti či jiné klíčové zdroje. Tato podpora je neocenitelná a přináší nový rozměr a hloubku našemu úsilí, ať už jde o rozvoj konkrétních aspektů projektu nebo o posílení jeho dlouhodobého dopadu a udržitelnosti.

Strategičtí podporovatelé se tak stávají nedílnou součástí našeho vzdělávacího ekosystému, přičemž jejich příspěvky jsou zásadní pro inovace a rozšiřování našich aktivit. Výměnou za jejich závazek jim nabízíme soubor benefitů přizpůsobených pro maximální vzájemný prospěch:

 • Mediální prezentace: Zajišťujeme, že jméno a logo našich strategických partnerů bude prominentně prezentováno v relevantních médiích, včetně tiskových zpráv, článků a rozhovorů, čímž zdůrazňujeme jejich důležitou roli v projektu.
 • Sociální sítě a online prezentace: Značka našich podporovatelů bude aktivně propagována na našich sociálních sítích a webových stránkách, což zvýší jejich viditelnost a posílí jejich online přítomnost.
 • Uznání v tiskových materiálech: Ve všech tiskových materiálech spojených s projektem bude jasně uveden jejich přínos, a to jak ve vizuální, tak v textové formě.

Náš cíl je zajistit, aby partnerství s „Finančními kořeny“ bylo pro naše strategické podporovatele stejně výhodné, jako je jejich podpora pro nás – vytváříme tak vzájemně prospěšné vztahy, které se odvíjí od sdílených hodnot a cílů.

Jako „Podporovatel vize“ hrajete zásadní roli v podpoře a rozvoji naší iniciativy „Finanční kořeny“. Vaše příspěvky přinášejí cennou podporu pro širokou paletu našich vzdělávacích a rozvojových programů, které cílí na rozličné demografické skupiny v naší společnosti. Vaše angažmá umožňuje realizovat a udržovat kvalitní programy, které mají za cíl rozšířit finanční gramotnost a podporovat finanční nezávislost jedinců a komunit.

Za vaše cenné příspěvky vám nabízíme řadu benefitů, které odrážejí vaše zapojení jako „Podporovatel vize“:

 • Viditelnost v mediálních materiálech: Vaše jméno nebo logo organizace bude zahrnuto do vybraných mediálních materiálů a propagačních aktivit, což vám zaručí uznání v rámci projektu „Finanční kořeny“.
 • Prezentace na sociálních sítích: Budete mít zajištěnou prezentaci na našich sociálních médiích, kde vaše podpora bude veřejně oceněna, čímž se zvýší povědomí o vašem přínosu k tomuto významnému úsilí.
 • Uznání na webových stránkách projektu: Na webových stránkách projektu „Finanční kořeny“ bude vaše podpora uvedena, což vám poskytne další platformu pro zviditelnění vaší role v podpoře finančního vzdělávání.
 • Účast na vybraných akcích: Nabídneme vám možnost účastnit se vybraných akcí a setkání souvisejících s projektem, kde budete moci navázat kontakt s ostatními partnery a účastníky.

Vaše podpora jako „Podporovatel vize“ je neocenitelná a přispívá k dosažení našich společných cílů v oblasti finančního vzdělávání. Společně můžeme vytvářet pozitivní změny v životech jedinců a posilovat finanční odolnost naší společnosti.

Jako „Mediální podporovatel vize“ hrajete klíčovou roli ve zvyšování povědomí o naší iniciativě „Finanční kořeny“ a jejích programech. Vaše podpora prostřednictvím mediálních kanálů, reklamy a propagace je nezbytná pro šíření našeho poselství a dosažení našich cílů finančního vzdělávání a rozvoje. Díky vaší schopnosti oslovit široké publikum umožňujete našim programům dosáhnout většího počtu lidí a mít tak větší dopad na společnost.

Za vaši cennou mediální podporu nabízíme následující benefity:

 • Prioritní mediální prezentace: Vaše organizace bude mít prioritní umístění v našich tiskových materiálech, na webových stránkách a ve všech reklamních a propagačních kampaních, což zaručí vysokou viditelnost vašeho příspěvku.
 • Zmínky na sociálních sítích: Budeme pravidelně zdůrazňovat vaši roli jako mediálního podporovatele v našich příspěvcích na sociálních sítích, což posílí povědomí o vaší podpoře a zvýší dosah vašeho mediálního přínosu.
 • Exkluzivní obsahové partnerství: Nabízíme možnost spolupráce na vytváření exkluzivního obsahu, který bude přínosný pro obě strany, a zároveň podpoří cíle „Finančních kořenů“.
 • Uznání v tiskových zprávách a na akcích: Vaše podpora bude zvláště uznána v tiskových zprávách a během akcí spojených s projektem, čímž dále zvýšíme povědomí o vaší důležité roli.

Vaše angažovanost jako „Mediální podporovatel vize“ je neocenitelná a přispívá k hlubšímu porozumění a šíření finančního vzdělávání mezi veřejností. Společně můžeme inspirovat a motivovat jednotlivce i komunity k posílení jejich finanční gramotnosti a nezávislosti.

Podporovatelé konkrétních projektových programů

Pokud by Vás zajímal jen konkrétní program z naší dílny pro podporu finanční gramotnosti. Pak je k dispozici také možnosti podpory vybraného programu. Naše programy najdete například na této stránce.

Touhle formou podpory získáte následující:

 • Zlatá samolepka projektu: symbol vynikající podpory, s novým designem a názvem společnosti, který zdůrazňuje významnou úlohu zlatého podporovatele.
 • Uveřejnění na sociálních sítích a na webu projektu: zvýšená viditelnost díky přednostnímu zobrazení.
 • Prezentace ve vybraných médiích: rozšířená mediální prezentace s možností zahrnutí rozhovorů nebo článků o spolupráci.

 A navíc exkluzivní uznání na všech akcích a ve všech tiskových materiálech projektu.

Touhle formou podpory získáte následující:

 • Stříbrná samolepka projektu: upravený design, který reflektuje hodnotu stříbrného sponzorství.
 • Uveřejnění na sociálních sítích a webu projektu: zaručená viditelnost jako klíčový podporovatel.

A také uznání v tiskových materiálech a na vybraných akcích projektu.

Touhle formou podpory získáte následující:

 • Bronzová samolepka projektu: nový design, který je hrdým vyjádřením podpory.
 • Uveřejnění na sociálních sítích projektu: ocenění za podporu s díky na oficiálních stránkách projektu

Touhle formou podpory získáte následující:

 • Samolepka projektu s nápisem „Podporovatel programu ve městě [Název města]“: Tato samolepka umožní regionálním podporovatelům zviditelnit svou podporu v lokálním kontextu a ukázat svůj závazek k posilování finanční gramotnosti ve své komunitě.

Jak se zapojit

Pokud máte zájem stát se klíčovým hráčem v těchto projektech, jednat o možnostech partnerství, nebo se dozvědět více o tom, jak vaše podpora může mít dopad, neváhejte nás kontaktovat. Například přiloženým formulářem.

Staňte se součástí projektu „Finanční kořeny"

Vaše příležitost proměnit vzdělávání a posílit naši společnost je zde a nyní.
Projekt „Finanční kořeny“ oslovují partnery, kteří sdílejí naši vášeň pro rozvoj finanční gramotnosti a jsou připraveni podpořit transformační
vzdělávací iniciativy.

Sledujte naši webovou stránku nebo sociální sítě, kde pravidelně zveřejňujeme aktualizace a příběhy úspěchu z našich programů.

Nečekejte, přidejte se k nám a pomozte nám tvořit budoucnost, kde
finanční gramotnost otevírá dveře k novým příležitostem pro všechny.

Vaše podpora může změnit životy. Pojďme společně vytvořit pevné „Finanční kořeny“ pro naši společnost.

Chcete se stát podporovatelem projektu?

+(420) 778 424 347

projekt@financnikoreny.cz

Přesunout se na začátek