Dostupné programy

V rámci tématu finanční gramotnosti jsme vytvořili několik programů pro rozvoj finanční gramotnosti.

Finanční kořeny Základní školy

Program pro žáky základních škol

Program pro samoživitele

Program pro odsouzené ve výkonu trestu

Program pro děti z dětských domovů

Program pro neslyšící děti

Program pro seniory

Přesunout se na začátek