Program pro seniory

Finanční kořeny: „Stabilita a bezpečí pro seniory""

Představení programu

„Finanční kořeny: Stabilita a bezpečí pro seniory“ je speciálně navržený program, který se zaměřuje na poskytování klíčových finančních znalostí a dovedností seniorům. Cílem tohoto programu je podpořit seniory v jejich finanční samostatnosti a bezpečnosti, a tím zvýšit jejich kvalitu života a pocit jistoty.

Cíle programu

  • Posílení finanční gramotnosti: Zajištění, aby senioři měli přístup k důležitým finančním informacím a byli schopni učinit informovaná rozhodnutí týkající se jejich peněz.
  • Prevence finančního zneužívání: Vzdělávání seniorů o běžných formách finančního zneužívání a podvodů, s cílem zvýšit jejich schopnost těmto hrozbám čelit.
  • Plánování pro budoucnost: Podpora seniorů v plánování jejich finanční budoucnosti, včetně důchodového plánování a správy majetku.
  • Využívání digitálních finančních nástrojů: Seznámit seniory s bezpečným využíváním online bankovnictví a digitálních platebních metod, aby mohli efektivně spravovat své finance.

Aktivity programu

Program nabízí řadu workshopů, seminářů a jednotlivých konzultací, které jsou vedeny finančními odborníky a poradci. Tyto aktivity jsou přizpůsobeny potřebám a pohodlí seniorů, s důrazem na jasnou a srozumitelnou komunikaci.

Podpora programu

„Finanční kořeny: Stabilita a bezpečí pro seniory“ je možný díky generózní podpoře našich partnerů a sponzorů, kteří sdílejí naši víru v důležitost podpory seniorů v oblasti finančního vzdělávání. Díky této podpoře můžeme program nabízet seniorům bezplatně nebo za symbolický poplatek.

Můžete pomoci i vy

Připojte se k nám a pomozte posílit finanční stabilitu a bezpečnost seniorů. Vaše podpora může pomoci zajistit, že senioři mají přístup k zdrojům a informacím, které potřebují pro zajištění finančně bezpečného a samostatného života. Pro více informací o tom, jak můžete pomoci nebo se zapojit do programu, nás kontaktujte formulářem.

Přesunout se na začátek