Posilování finanční gramotnosti mezi mladými: Úspěšné besedy v Mostě

Beseda se specialistou MOST

V rámci našeho projektu „Finanční kořeny pro budoucnost 2023/2024“ jsme se na přelomu března zaměřili na zvýšení finanční gramotnosti mezi mladší generací. Žáci 3. a 4. základních škol v Mostě se stali účastníky besed, které měly za cíl osvětlit klíčové finanční koncepty a naučit je, jak bezpečně navigovat v ekonomickém světě.

3. ZŠ Most: Osmáci na cestě k finančnímu přehledu

Na 3. ZŠ v Mostě byla diskuse se studenty zaměřena na zásadní témata jako důležitost vyváženého poměru příjmů a výdajů, rizika ohrožení příjmu a majetku, a strategie pro tvorbu finančních rezerv. Žáci osmých tříd projevili vysokou míru vnímavosti a aktivní účasti, což naznačuje jejich základní finanční osvětu a otevřenost možné budoucí kariéře ve finančním sektoru.

4. ZŠ Most: Zábavná, ale poučná finanční divočina

Na 4. ZŠ Most se situace lišila. Interakce s mladšími studenty šestých tříd ukázala, že finanční pojmy pro ně představovaly větší výzvu a přístup k přednášce byl pro ně náročnější. Přesto se jim podařilo pochopit klíčové pojmy, jako je význam ochrany příjmu a důležitost kontroly nad výdaji, což je významný krok k pochopení hodnoty peněz.

Závěr: Vzdělávání, které mění životy

Tyto besedy prokázaly, jak nesmírně důležité je vést s dětmi otevřené diskuse o financích a od mladého věku je učit, jak spravovat své peníze. Nejenže se studenti učili nové informace, ale také si rozvíjeli kritické myšlení a porozumění světu financí, které jim zůstane po zbytek života.

Jako poradci a specialisté na finanční gramotnost se zavazujeme pokračovat v této klíčové misi a pomáhat mladým lidem stát se zodpovědnými a informovanými ekonomickými aktéry. S vaší podporou a sdílením těchto informací můžeme dosáhnout ještě většího rozšíření tohoto důležitého poselství.

Děkujeme vám za podporu a připojte se k nám v naší snaze o rozvoj finanční gramotnosti u dětí. Protože znalost financí je základem pro lepší budoucnost pro všechny.

#FinančníKořeny #FinančníGramotnost #VzděláváníDětí

Jana Kučvová
MMJT Consulting s.r.o.

Posilování finanční gramotnosti mezi mladými: Úspěšné besedy v Mostě
Přesunout se na začátek