Finanční kořeny pro budoucnost – ZŠ Václava Talicha Most – zpětná vazba

Finanční gramotnost ZŠ 4 most

Otázky

1. Sekvenční propojení představení: Jak hodnotíte vzájemné navazování jednotlivých představení? Je tento propojený přístup efektivní a srozumitelný pro žáky?

2. Zaměření na postoje a dovednosti: Vaše postřehy ohledně orientace představení spíše na formování postojů a rozvoj dovedností než na čisté vědomostní obsahy jsou pro nás velmi cenné. Domníváte se, že toto zaměření je pro žáky prospěšné?

3. Reakce žáků: Pokud máte k dispozici jakékoli zpětné vazby od žáků, budeme velmi vděční za jejich sdílení. Názory a dojmy žáků nám poskytují cenné informace o tom, jak projekt vnímají a jaké aspekty bychom mohli vylepšit.

Reakce

Vážený pane Tesárku,

posílám Vám zpětnou vazbu prvních dvou představení.

Hlavně Vám píši, že jsem moc rád, že jsme se do tohoto projektu pustili. 

Vysvětlování jednotlivých finančních pojmů, produktů a rad by sklouzlo k dlouhému monologu přednášejícího, který brzo přestane žáky bavit. Vaše pojetí hraných scének je podle mě výborné z hlediska podněcování zvědavosti dětí, jejich bezprostředních reakcí a získávání znalostí.

A teď těm bodům :

ad 1)

Navazování přestavení je naprosto v pořádku, dokonce jsem byl překvapený kolik si toho děti z prvního představení pamatovali.

ad 2)

Ukázka a následně diskuse nad tématem je pro žáky velice prospěšná. Pozitivní je reakce rodičů nad naším projektem.

ad 3)

Reakce žáků, kdy mohou vyjádřit svůj názor a alespoň chvíli vést diskusi nad tématem je velice důležitá, aby se naučili vysvětlit nebo prosadit svůj názor nebo zhodnotit danou situaci. 

Dále, mimo body, se mi líbila názorná práce ve skupinách. Osobně ale nemám rád třídu v kroužku. To se teď dělá všude a podle mého názoru to některé žáky přímo brzdí v komunikaci a u některých to i kazí celkový dojem z „celého představení“. 

Na závěr bych Vám chtěl znovu poděkovat za nenásilné zprostředkování vstupu žáků do problematiky finanční gramotnosti.   

Libor Hubáček 🙂

ZŠ Václava Talicha Most

Finanční kořeny pro budoucnost – ZŠ Václava Talicha Most – zpětná vazba
Přesunout se na začátek