Projekt „Finanční kořeny pro budoucnost“ – Přínosy lednových aktivit

Lednové aktivity 4

V lednu 2024 se v rámci projektu „Finanční kořeny pro budoucnost“ uskutečnily interaktivní setkání na čtyřech školách: Bratrská škola a Fakultní základní škola PedF UK v Praze 7, 3. ZŠ a 4. ZŠ v Mostě. Tato setkání přinesla žákům i jejich rodinám cenné postřehy a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti.

Na počátku lednových setkání jsme se zaměřili na splnění domácích úkolů, při nichž žáci s rodiči procházeli rodinný rozpočet. Tato činnost přinesla zajímavé momenty – například zjištění, kolik rodina platí za elektriku nebo popelnice. Výsledkem bylo, že 80 % dětí doma probíralo rodinné finance, což je krok ke zvýšení finanční gramotnosti už v mladém věku.

Učitelé pozitivně hodnotí, že jednotlivé části projektu na sebe logicky navazují a jsou pro žáky srozumitelné. Důraz je kladen na rozvoj dovedností, což je v dnešní době nezbytné. Zejména interaktivní divadelní formát setkání je žáky velmi oceňován, neboť jim umožňuje aktivně se zapojit a lépe pochopit prezentované situace.

Přestože většina žáků projekt s nadšením přijímá, objevila se menší skupina, která se domnívá, že tyto dovednosti v současnosti nepotřebují. Tato zpětná vazba je pro nás cenná, neboť projekt „Finanční kořeny pro budoucnost“ je pilotním projektem a každý názor pomáhá k jeho dalšímu vylepšení.

S humorem přijímáme i připomínky některých žáků, kteří si stěžují, že aktivity zasahují do jejich velké přestávky a nemají dostatek času na svačinu. Tento aspekt budeme při plánování dalších aktivit zohledňovat.

Projekt „Finanční kořeny pro budoucnost“ pokračuje ve svém úsilí o zvýšení finanční gramotnosti mezi žáky druhého stupně základních škol a přináší nejen nové poznatky, ale i prostor pro rozvoj kritického myšlení a rozhodování v reálných životních situacích.

Kontakt pro média:

Petr Tesárek, Kapitán vzdělávacích expedic, mobilní telefon: +420 778 424 347, email: petr@ty-ja-tr.cz

Projekt „Finanční kořeny pro budoucnost“ – Přínosy lednových aktivit
Přesunout se na začátek